Värttinä

Omani

(Music: Riitta Kossi – Words: Kirsi Kähkönen/trad.)

Eipä kuulu kullaistani
eipä kuulu, ei näkyne
etähällä minun omani
etähällä päivän päässä, omani

Kuulu kullaistani
kuulu, ei näkyne
armas astumassa
kulta kulkemassa
kulkemassa

Miul on kulta kulkemassa
oma armahani astumassa
eipä kuulu käyvän kujasessa
alla ikkunan ajavan, omani

Eipä kuulu kullaistani
eipä kuulu, ei näkyne
vielä soisin häntä näkeväni
tahi vastahan valuvani, omani

Tuota tuonnempana
kulta kauempana
viien viikon päässä
kuukauen kulussa
kulkemassa

Luulin luona olleheni
kauan läsnä lämmitteleväni
olin tuota tuonnempana
kappaletta kauempana, omani


There’s no sign of my own sweetheart,
Is no sight and is no sound.
Far away is my beloved,
Far from here, not by my side.

Is no sound of my beloved
Is no sight and is no sound,
He’s a-roving far from home,
Roaming through the fields and forests,
A-roaming, roving.

My sweetheart he’s in distant lands,
Roaming, roving far from home,
And I cannot hear his footstep,
‘Neath my window, in the lane.

There’s no sight of my own sweetheart,
Is no sight and is no sound.
Oh if only I could see him,
Oh were he to come to me

Far and beyond,
Remote in the distance,
A month away
Or maybe five weeks,
A-roaming, roving.

I dreamt that he was holding me closely,
Holding me warmly in his arms,
Now I find he’s far and distant,
Miles away, my own dear one.